Back to Top

ایرلاین و شرکت هواپیمایی پگاسوس

مجموعه: خارجی

ایرلاین و شرکت هواپیمایی پگاسوس - در دسامبر سال 1989 شرکت ترکی سیلکار و لینگوس ایرشرکت تور هوایی یا ایرلاینی تاسیس نمودند بنام خطوط هوایی و خدمات ایرلاین و شرکت هواپیمایی پگاسوس (Pegasus) که درپانزده آپریل 1990 بنا نهاده شده وبا دو بوئینگ 737-400s. کار خود را در کمتراز چهار ماه پس از راه اندازی در مسیرهای عراق ، کویت آغاز نمود.در سال 1992، لنگوس ایرلاین به توسعه خود ادامه داد وباخرید هواپیماهای جدید ناوگان خود راتوسعه داد.

پس از دو سال عملکرد مثبت، AER Lingus و سود دهی مناسب ایرلاین و شرکت هواپیمایی پگاسوس سهام خود را در سال 1994 به شرکت کردیت بانک یاپی استانبول واگذارنمود، و اسب بالدار را بعنوان نشان خود برگزید ویک شرکت کاملا ترکی بنام پگاسوس که شرکتی کاملا ترکی بود تاسیس نمود.

در 4 سپتامبر 1997، پگاسوس Pegasus قرار داد خرید و اجاره بیش از ده هواپیما را امضا نمود و به توسعه خود ادامه داد.و همچنان هواپیما و مسیرهای هوایی خود را اضافه نمود وبه ارائه بلیط های آفری و ارزان قیمت در آسیا ، اروپا و آفریقا همت گماشت.پگاسوس در سال 2012با قراردادهای هنگفتی با ایرباس و بوئینگ جای خود را در بازار حمل و نقل هوایی ترکیه تثبیت کرد وبا خرید چهل و نه در صد سهام شرکت هوایی قرقیزستان ماناس خود را بین المللی نمود. ایرلاین و شرکت هواپیمایی پگاسوس در حال حاضر بعنوان دومین شرکت هوایی بزرگ ترکیه خدمات ارزشمندی را در اختیار مسافران تور ترکیه و کسانی که قصد دارند از طریق ترکیه به دیگر کشورها سفر کنند قرار داده است.در سالهای اخیر ایرلاین و شرکت هواپیمایی پگاسوس در بازار ایران جای خود را باز نموده و خدمات بسیار زیادی را به مسافران عزیز ایرانی ارائه داده است.